Notater


Tre:  

Treff 1 til 250 av 1,279

      1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 2.g. gift i 1744 med Jon Klemmetsson Lund. født ca.1695, døde 1755.Barnløst ekteskap. Levde enda i 1763 NER-ÆLE) Siri Andersdtr.æle (Fra (I1413)
 
2 Lars døde 12 dager etter farens død. HÅBJØRG John Larsen (I6040)
 
3 "Svensk-Sara" ble ho kalt. Sten Foss skulle være broren hennes ble det fortalt. De var kommet til Meldal fra Jämtland eller Herjedalen i Sverige på grunn av hungersnød eller sult. "Jeg vandret har fra Sveriges land. I Norge no blandt bondestan" står det på en ølbolle som Sara Grut har eid. hennes første mann døde først på 1700-tallet og så ble ho i 1705 omgift med en som heitte Iver Jonsson. Ho er trolig den som har nådd høyest alder i Meldal .
Sara må ha vært ei virksom og myndig dame, og ho sette merker etter seg.Ho flytta først sæterhusa fordi ho ikke gikk i lag med de andre og deretter for så og hevde sin rett. Ho hadde sterk helse. Sønnen hennes tok over Resdalsætra og etter at ho fylte 100 år gikk ho hjemmefra og ditut for å se om han. Det var ca. 3/4 mil hver vei, og i ujevnt terreng. Hø døde i 1764. Lars Gammellykkja forteller at ho var 104 år,men i presteboka står det 107 år. Ho er trolig den som har nådd den høyeste alder i Meldal. 
GRUT Sara Pedersdtr (I4874)
 
4 1 adoptivbarn BRENDSEL Louise Caroline Andersdtr (I6630)
 
5 2 av barna til Torkel ble gravlagt etter å ha dødd av kopper. Man antar at det kan ha vært Gyri fra 1. ekteskap, og Ingemund fra 2. ekteskap. Ingen av disse er nevnt i skiftet i 1758. OLSON Torkel (I13161)
 
6 2 barn BRAA Katherine Louise (I4991)
 
7 2 barn BRAA Carol Gertrude (I4990)
 
8 2. kone til Hans Simonsen
1. kone var ukjent 
ANDERSDATTER Magdalene (I9928)
 
9 4 barn BRAA Alice Charlotte (I4988)
 
10 Adolph var barn fra Gertrudes første ekteskap med en Andersson fra Sverige. Adolph og hans bror Aron levde muligens i Sverige før de dro til USA
Det skal i 2006 være et barn til i live. 
BRAA Adolph Henry (I2002)
 
11 Adoptert av Fredreick - far er Aron Andersson født i Sverige ca 1850 BRAA Aron (I5209)
 
12 Adoptivsønn Ole Andreas født Johansen- Var Ole's 1.adoptiv far. Sønn av Emmas bror Arvid Ingolf Johansen og hustru Ruth født Nilsen Aksel var 46 år ved urnenedsettelsen 13.05.1950 (Kremasjonsnr. 5870) Gravstedet slettet 05.09.1979 Han var vaktmann ved Trondheim Kjølelager Aksel's faddere var : Fab.arb. Jørgen Olsen, Ingeborg Olsen og Tjenestepige Margrete Myhr. OLSEN Aksel Marius (I118)
 
13 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KONGSHAUG Inga-Britt G (I121)
 
14 Agmund deltok under 1. verdenskrig. EKNES Agmund Nilsen (I16502)
 
15 Alt var oppfostra på Sørgård Rekstad. Sammen med Ola Otterstad ble Alt stemt for retten etter et slagsmål på Myrin, der den svenske salmakeren Cronsander ble drept, "hvilket skeede i Drukkenskap" etter det alt selv sa i retten. alt Jensson måtte bøte med 18 rdr. for slagsmålet og 15 rdr. i saksomkostninger, mens Ola Otterstad fikk ei større bot. MJØLHUS Alt Jensson (I802)
 
16 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. PEDERSON Halvor (I10154)
 
17 Amund bodde i Amundstuggu HÆVERLI Amund Jonson (I7981)
 
18 Anders døe i ei arbeidsulykke. Enken Maren Anna og barna dro til Amerika ØY Anders Mikkelsen (I5415)
 
19 Anders og Berit ble gårdbrukere i Lånke. GAUSTAD Anders Pedersen (I7718)
 
20 Anders og Bertha fikk 10 barn. BRENDSEL Anders Ingebriktsen (I5578)
 
21 Anders og Randi flytta til Herstadlykkja som husmannsfolk ENGAN Anders Persson (I2718)
 
22 Anders Olsen Mule var gårdmannssønn. Dro til Montana, USA, 20.april 1881. MULE Anders Olsen (I1979)
 
23 Anders omkom ved drukning HAUGUM Anders Andersen (I7432)
 
24 Anders skrev seg for Berg etter at han kom til Berg Hafellgjerdet BJØRNHAUG Anders Andreassen (I5211)
 
25 Anders var fra Dalen på Stykkjan Anders og Ingeborg hadde en part av Drætte, her hadde de ei ku og noen sauer. De sådde årlig 1/4 t bygg, 1 t havre og satte 1 t poteter. Vi vet ikke når de flytta til Drætte, men rundt om 1870 flytta de sammen med sønnen Andreas og hans kone til Viggjahåggån. DRÆTTE Anders Andreassen (I98)
 
26 Anders var født Eriksson Rise, men tok navnet Tverdal som slektsnavn. Han var første gang gift med Marit Olsdtr. Mærk. De hadde to barn. Marit døde i 1905. TVERDAL Anders (I2295)
 
27 Anders var første gang gift med Marit Persdtr. Lundanesset. Anders kom til Rossvoll som dreng. Han var bror av Ola Krangsås. Da Anders ble fift med Eli Olsdtr. flytta han til Børsøra og Høghstu. LUNDANESSET Anders Olsson (I5384)
 
28 Andi var halvsøster til Lars Evensson Husby SYRSTAD Anne Jonsdtr (I801)
 
29 Andre tvillingen dødfødt VIGGJAHAGEN Bernt (I205)
 
30 Andrea bodde som enke på plassen Håbjørg øvre, Nestingen plass til hun døde. BRAA Andrea Pedersdtr. (I6038)
 
31 Andreas døde av Difteri FOSSUM Andreas Rasmusson (I5418)
 
32 Andreas og Johanna reiste til Amerika i 1881. De dro til Volga, Sør Dakota HAUGUM Johanna Sivertsdtr. (I5591)
 
33 Andreas var bruker på Lundene ( Stykkjan) dreiv og som sildehandler. De bodde på Jyssan før de kom til Lundene og flytta så til Øy i Melhus. FOSSUM Andreas Andersson (I5408)
 
34 Ane døde 8 mndr. gammel ANDERSDTR.HÅBJØRG Ane (I6838)
 
35 Ane døde av Tæring REITMOEN Ane Knutsdtr (I603)
 
36 Ane er ikke nevnt i Børsaboka II - side 171. Er hun død før de flyttet til Børsa i 1769 ? GISNÅS Ane Rasmusdtr. (I2320)
 
37 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Christen (I3178)
 
38 Ane og Enok fikk 6 sønner og 6 døtre. TORSTEINSON Enok (I12584)
 
39 Ane og Enok fikk 6 sønner og 6 døtre. ENOKSDTR Ane (I12583)
 
40 Ane var 31 år ved giftermålet. Bodde ved Folketellinga i 1875 som enke på Kleivan . BESET Ane Sivertsdtr (I4345)
 
41 Anna bodde ved Thoras fødsel i Nedre Ilen 5 SKAVDAL Anna Kristiansdtr. (I5037)
 
42 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. NN Anna (I13897)
 
43 Anna Marie bodde ved Magdas dåp i Gregusgt. 1 - faren bodde på Lasarettet i Ilsvika. JOHNSEN Magda Johanne (I4936)
 
44 Anna var enka etter mannens bror Jakob. HAUKAAS Anna Pedersdtr (I11661)
 
45 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. RASMUSDOTTER Anna (I11718)
 
46 Annas første ekteskap, men Andreas sitt 2. HAUGEN Anna Ulrikke Hansdtr. (I8511)
 
47 Anne - datter av Edrikka Torsdtr.Håvardsdalen og Martinus ? Anne født 1872 var gift med Jørgen Johansson Aursø fra Lia i Isdalen Fostersønn: Johan Arnt født 1876, sønn av Johanna Klemmetsdtr.Almli og Ola Olsson Nærvik, Johan Arnt var født på Tunga. Han døde ugift i 1957. SETER Martinus Ivarsson (I1361)
 
48 Anne druknet sammen med sin søster Marit i en åpen brønn i kjelleren hjemme. FRØSET Anne Arntsdtr (I6774)
 
49 Anne Hansdtr. døde i barselseng LUND Anne Hansdtr. (I1607)
 
50 Anne Olsdtr. var enke etter Simen Nilsson Skjetne OLSDTR. Anne (I2387)
 
51 Anne Persdtr. var gift med Hans Larsson Eggkleiven - de giftet seg i 1837 og fikk 7 barn. ÆLE Anne Persdtr (I292)
 
52 Anne tok over gården Hestvoll etter sine foreldre. (HESTVOLL) Anne Jonsdtr. Buvassli (I2337)
 
53 Anne var tjenestepike på Kviset, og senere i berg Knutsstu. Døde ugift og fattigunderstøttet GAUSTAD Anne Pettersdtr. (I5815)
 
54 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MEISTAD Anne Jonsdtr (I2022)
 
55 Annonse i Adresseavisen 13.desember 2003 - Begraves fra Nes kirke tirsdag 13.desember 2003 - kl.13.00 HANSEN Peder Asbjørn Johan (I3788)
 
56 Annonse i Adresseavisen 25.oktober 2002 FOSS Ingvar (I1548)
 
57 Annonse i Adresseavisen 9.august 2002 ANDRESEN Alfhild Alice (I4888)
 
58 Annonse om dødsfall i Adreseavisen 28.01.2004 ENGSNES Anna (I3499)
 
59 Antas å ha vært i tjenerstaben på Svee ved ft 1801 da han ikke er blant opplistede i familien. ELVRUM Ole Pedersen (I9193)
 
60 Antatt død 1822-1823 ut i fra barn født rundt denne tiden og neste Helge. STANGELAND Helge Olsen (I10602)
 
61 Anton var i Amerika i 1884, kom så heim og reiste med familien dit igjen omkring 1890. Kom atter tilbake til Børsøra og bodde ei stund på Brubakken. OLSSON Anton (I411)
 
62 Arbeidet ved Trolla Bruk Begravelse fra Bynest kirke 25.juni 2003 - kl. 12.00 HAUGNES John Richardsen (I126)
 
63 Arnt ble gift 2. gang med Marit Asbjørnsdtr. Langklopp RASMUSSEN Arnt Gisnås (I2316)
 
64 Arnt giftet seg igjen senere HAUGEN Arnt Tørresen (I5004)
 
65 Arnt hadde underoffiserskolen, det samme hadde broren Jon OFSTAD Arnt Johansson (I335)
 
66 Arnt og Ingeborg hadde ikke barn SCHJØLBERG Ingeborg (I3794)
 
67 Arnt satte istand både stua og sagbruket og drev dette noen år. No er sagbruket nedlagt. Ingen bor på Granmo. Det blir benyttet som feriested. Elise flyttet til Berkåk. GISNÅS Arnt Pederson (I2305)
 
68 Arnt tok over plassen Arntsplassen,først som plassmann, og i 1891 kjøpte han den. Arnt reiste i 1893 sammen med sin bror Isak Olsen Høyem til Amerika. Dette var Isaks andre tur . Han reiste over første gang i 1888. Arnt kom tilbake til Norge igjen AALBERG Arnt Olsen Høiem (I580)
 
69 Arthur og Emilie hadde 4 barn. SCHIAGER Arthur Gerhard (I6657)
 
70 Arvid ble gift 2.gang med Svanhild Lyse, ingen barn i 2.ekteskap. Arrestert 15.11.1943, overført til Vollan 22.07.1944 (f.nr.2881) overført til Falstad 11.09.1944 (f.nr.2301) overført til Vollan 24.09.1944 (f.nr.3466) overført til Falstad 06.11.1944 (f.nr.2522) satt der til freden kom 8.mai 1945. (ref. Fanger i Norge 1940 - 1945. ) Arvid hadde vært innom både Kretsfengsel C og Misjonshotellet før han ble ført til Vollan. JOHANSEN Arvid Ingolf (I5)
 
71 Aslaug sovnet stille inn på Ilen Bo og Servicesenter den 7.januar 2001 kl.05.00 LUNDHAUG Aslaug Knutsdtr (I241)
 
72 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JONSDOTTER Astri (I11441)
 
73 Astrid er gravlagt i samme grav som sin far. BOLAND Astrid Olsdtr (I11691)
 
74 Astrid og Trygve bodde i Trondheim HUSEBY Astrid (I5452)
 
75 At han er sjømann/matros går igjen i flere referanser. OMUNDSEN Omund Andreas (I10190)
 
76 Av eldre folk er det sagt at petter skadet seg da han fanget ulveunger i et ulvehi ved Skarestusetra. det løsnet noen steiner inne i hiet og skadet ham. Ulveungene ble fanget og holdt o forvaring i Tomasstu. Om historien er korrekt vites ikke med sikkerhet. (dette er referert fra Bynesbok bind II side 449) GAUSTADPLASS Petter Johnsen (I5210)
 
77 åØMoved to Laurium as an infant per obit and attended Calumet Schools.
In WW I was private first class in US Army, enlisted 8/13/1918 and discharged 1/27/1919 from 77th Infantry Company I (info from VA loan form in file of Gordon Hoyem). Was a Chauuffeur at the time of enlistment, single and of "excellent" character. Was Baker when marrying Nina on 7/21/1921 at Houghton County Courthouse, MI. Worked at Hoyem Bakery Shop in Laurium and in 1939 he and Issac bought it from Sivert and operated it until 1949. Was Calumet Public Schools supervisor custodian in last position, working there for 15 years until retiring in 1962 (per obit).

He and Nina bought the camp in Bootjack on 5/17/1944.

SSI 379-09-1818

Listed as George Imanuel in family bible. Probably born in Ishpeming too as Ingeborg is stil listed in Isphemping for baptism in 1900. 
HOYEM George Emanuel Sivertsson (I5651)
 
78 Både Jon og Gjertrud levde ved FT i 1706 HÆVERLI Jon Andersson (I7958)
 
79 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. TVERDAL Kåre Andersson (I2303)
 
80 Barn: Else født i 1920, g.m.Johan T.Engan fra Hølonda. Kristine hjemmedøpt 27.jan 1884- stadfestet i kirken 9.mars 1884 VIGGEN Kristine Emilie Pettersdtr (I428)
 
81 Barn: Johan Ellingsson Geiten - Mor:Ellen Simensdtr.Halsen : Siri Ellingsdtr. Geiten - Mor : Berit Jonsdtr. Kjøren Siri ble gift med Hans Fredriksson Dale fra Vågå i Gudbrandsdalen, født i 1848. Han var dreng på Åstan. Familien flytta siden til Grostad i Ingdalen der de bosatte seg i Granlia. GEITEN Elling Olsson (I1573)
 
82 Barn: Kristine Emilie- født 1884 i Børsa (Far Per Hansson Viggen) ANDREASDTR Marit (I202)
 
83 Barnløse. SVEINSDATTER Karine Serine (I10647)
 
84 Barnløst ekteskap HAUG Andreas Pedersen (I6342)
 
85 Barnløst ekteskap GAUSTAD Karen Olsdtr. (I6090)
 
86 Barnløst ekteskap HOVE Anne Sivertsdtr. (I6089)
 
87 Barnløst ekteskap ENGAN Per Andersson (I5374)
 
88 Barnløst ekteskap OVERBY Anne Thomasdtr (I2446)
 
89 Barnløst ekteskap SKEI Marit Pettersdtr.Ofstad Fra (I2047)
 
90 Barnløst ekteskap. SØRENSDTR.BERGSMO Borghild (I6151)
 
91 Barnløst ekteskap. ÆLE Jon Eriksson (I460)
 
92 Barnløst ekteskap. Arne Bernhard var fenrik HØYEM Arne Bernhard Jensson (I6150)
 
93 Begravelse fra Byneset kirke,7.nov.2007 kl.11.oo ISAKSDTR.STENE Mari (I7658)
 
94 Begravelsen foregikk i stillhet. En stille minnestund i Svanholm Seremonirom torsdag 11.nov. 2010 ARNTSEN Gerd Olive (I4025)
 
95 Ben Wiggen var av norsk avstamning WIGGEN Ben (I2639)
 
96 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. NN Beret (I9286)
 
97 Berit bodde heime på Æleskåret til ho reiste til Amerika i 1872 SALTNES Berit Larsdtr (I301)
 
98 Berit dro 4.mai 1894 via Christiania til Seattle. Ho drev manufakturforretning. JOHANSDTR.HERSTAD Berit (I8332)
 
99 Berit fikk denne sønnen etter at ho hadde blitt enke etter Knud K. Furuhaug I 1901 solgte Arnt Ramseløkkja, der han og Gunhild hadde bodd, og reiste til Amerika. Etter en liten mannsalder kom han tilbake og kjøpte en gård på Rise. Sønnen Olav vokste opp hos slektningene sine i Grindalsløkkja. Han ble gift med Mina Mathisen. Brukere på Rise. GRENDAL Arnt Eriksson (I2229)
 
100 Berit tjente i mange år i Trondheim. Det tok tid før Andreas og Berit giftet seg. Berit hadde en sønn - Jon Larsson- født i 1853. Flyttet ut fra bygda. BØRSØREN Berit Olsdtr (I680)
 
101 Berit tok over hjembruket ARNTSDTR.LIEN Berit (I3819)
 
102 Berit var datter av kårkona Gjertrud Andersdtr.Slætten Berit var født i Gisnås VIGGJA Berit Rasmusdtr (I369)
 
103 Berit var enke da ho gifta seg med Even Jonsson Viggen REMSTAD Berit Maria Olsdtr. (I4905)
 
104 Berit var enke etter Ingebrigt Engelsson fra Vollen. Hun hadde 5 barn i 1. ekteskap,og hun fikk 4 i det andre. OFSTAD Berit Ingebrigtsdtr. (I3520)
 
105 Berit var søster til Ola Knutsen Syrstad i Skaun. Erik og Berit var flytta fra bygda i 1801 HÅRSTAD Berit Knutsdtr (I3563)
 
106 Berits fulle navn: Berit Eriksdatter Blekkaløkken. ERIKSDTR Berit Lekkabakken (I75)
 
107 Bernhard drev eget sag og høvleri i Levanger. HØYEM Bernhard Isaksen (I6168)
 
108 Bernt hadde arbeid på Orkanger før familien flytta til Børsa og Jysslykkja. OFSTAD Bernt Edvardsen (I2355)
 
109 Bersvend Larsen var husmann på Storsve under Tullusgarden mellom 1805- 1824.
Hele familien med 5 barn dro fra Klæbu til Nordland 1824. ( I boka på Stadsarkivet står det anmerket med blyant at de dro til Målselv).
Bersvend var fra Dalsbygda i Østerdalen ble i 1821 dømt for ulovlig brennevinsbrenning og måtte betale 12 spd og 12 skilling i bot. Bota skulle være betalt innen 3 solemerker. 
STORSVE Bersvend Larsen (I9845)
 
110 Bertha og Anders fikk 10 barn.
Ved Bertas dåp står anmerkningen . Faderen oppgivet av gårdmann Jens Olsen Aas 
MULE Bertha Knudsdtr Larsen (I5579)
 
111 Berthe var fosterbarn hos Njeld Larssen og Olinne Olsdatter, sistnevnte sannsynligvis søster av mor til Berthe, Hansine Olsdatter (begge født i Kopervik), i følge "1865-telling for 1134 Suledal". HELGESDATTER Berthe Karoline Johanne (I10719)
 
112 Betalte kopskatten 1645 for seg og kona Gjertrud. det er trolig denne Mons som ble gift igjen i 1669 med Agnis Ellingsdtr. Kjerrem, Oppigard. Død på Naustan i 1717. GAGNÅSEN Mons (I4411)
 
113 Bind 2 Kilde (S59)
 
114 Bisatt i Hitra kirke. Urnenedsettelse i Tønsberg WILMANN Thor Jarle (I5350)
 
115 Bisatt i Tilfredshet kapell 23.juli 2003 kl. 14.00 SKOGSTAD Rigmor Johansdtr. (I4782)
 
116 Bisettelse i Tilfredshet kapell, 25.01.2001 BÅRLI Ingeborg Anna (I3504)
 
117 ble gift med enke Kari Olsdtr. Eidsmo HUSBYBAKKEN Ola Olsson (I817)
 
118 Ble gift med Maria Røen - Kjøpte Rikstaddal Koppevaksinert 20.juli 1864 RIGSTADMO Mikkel Olssen (I4043)
 
119 Ble gift med Ole Eriksson Rikstaddal , han var født i 1834 Koppevaksinert 24. nov. 1854 Ole hadde sønnen Jon fra første ekteskap. Olava og Ole fikk ikke barn. RIGSTADMO Olava Olsdtr. (I4042)
 
120 Ble gift med sin svogers bror- Erik Rasmusson Setran fra Skaun. Bodde på Valset i Buvika NAUSTGJERDET Marit Jensdtr (I658)
 
121 Ble gift med Skredder Levis Fretheim . født 1862, (reiste til Amerika i 1896) Levis og Ellen hadde i allefall en datter - Nora Svanhild født i 1894. Etter A. Bakkens bok - " Farvel da slekt og venner" ser det ut som det er bare Elen og tre barn som reiser til Amerika -reisemål var New York - Elen Marie kalte seg da Mary Fretheim. SCHJØLBERG Elen Marie (I263)
 
122 Ble gift og bodde i Trondheim. ENGAN Asbjørg Albertsdtr (I18756)
 
123 Ble gift og bodde i Trondheim. ENGAN Jarldis Albertsdtr (I18755)
 
124 Ble gift og bodde i Trondheim. ENGAN Aslaug Målfrid Albertsdtr (I18754)
 
125 Ble gift og var bosatt i Fredrikstad. ENGAN Petra Haftora Albertsdtr (I18752)
 
126 Ble gift og var bosatt på Ringerike. ENGAN Sofie Marie Albertsdtr (I18751)
 
127 Ble gravlagt i Folldal kirke 10.mai 2013 Klokken 12.00 LUNDAHAUG Gunn Beate (I4369)
 
128 Ble i 1816 gift i Orkdal med enke Johanna Sjursdtr. Evjen MELBY Endre Hermodsson (I2205)
 
129 Ble kalt "Stor-Bjørgen" og målte 74 tommer (1,88 m). OLSEN Ola Bjørgum (I9537)
 
130 Ble oppfostra på kåret hos sin farmor Karen Ingebriktsdtr.Slettvoll SLETTVOLLEN Arn (I1466)
 
131 Ble over 90 år gammel. PERSON Margaret (I12593)
 
132 Ble på sjøen. IVARSON Helge (I11576)
 
133 Bodde "Atti Hauan" Ola fikk plassen etter Anders og Maria "atti Åshaua" GRENDAHL Ola Ellevsen (I1888)
 
134 Bodde heime på kåret. Reiste til Amerika i 1879 Reiste med båten Domino, oppgitt reisemål :Red Wing, MN. Avreisedato 9.april VIGGEN Ola Rasmusson (I328)
 
135 Bodde heime på Æleskåret ÆLE Erik Persen dy (I300)
 
136 Bodde her (Havstein) til 1876 da de flyttet til Strinda HOEM Jon Nilsson (I1666)
 
137 Bodde her til hun og moren flyttet til Voss. SAMSONSDOTTER Anna Maria (I11336)
 
138 Bodde hjemme da Melhusboka ble skrevet i 1975 FOSSUM Margrete Sivertsdtr. (I5426)
 
139 Bodde hjemme enda i 1750 JYSSAN Jon Rasmusson (I4414)
 
140 Bodde hjemme, døde ugift MELANDSØREN Anne Andersdtr. (I3477)
 
141 Bodde hos broren på Torsnes bnr 27. PEDERSDOTTER Ragnhild (I11066)
 
142 Bodde hos broren Tormod i 1900. TORMODSDTR Anna Dorte (I13354)
 
143 Bodde hos sin bror Peder i Trondhem. CHRISTENSDTR Beret Mæla (I3546)
 
144 Bodde hos sin bror Tormod i 1900. TORMODSDTR Elen Karine (I13360)
 
145 Bodde hos sin bror Tormod i 1900. TORMODSSEN Johannes (I13355)
 
146 Bodde i 1801 på plassen Klomsteinstrøa HAUGNES Gjertrud Jensdtr (I786)
 
147 Bodde i 1910 sammen med sin søster Gusta og svoger foruten også søster Anne (Ane). HANSDTR Olga Kristine (I15205)
 
148 Bodde i 1910 sammen med sin søster Gusta og svoger foruten også søster Olga. HANSDTR Anne Martha (I15208)
 
149 Bodde i 1977 i Brekka i Buvika. Adr.Sandstuveien 6, Brekka. SALTNES Else Larsdtr. (I2189)
 
150 Bodde i 1987 i Malm LUND Ingeborg Jonsdtr. (I2857)
 
151 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. LUND Johannes Jonsson (I2862)
 
152 Bodde i 1987 i Trondheim LUND Marit Jonsdtr. (I2856)
 
153 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. GRENDAL Magne Olavsson (I2238)
 
154 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. GRENDAL Gunder Olavsson (I2237)
 
155 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. GISNÅS Karen Arntsdtr. (I2307)
 
156 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. LUNDER Rolf Odd (I2905)
 
157 Bodde i alle år på bruket Svingen ANDERSDTR.SVINGEN Lina (I8438)
 
158 Bodde i Klokkarvika i Børsa ALMLI Randi Olsdtr. (I1440)
 
159 Bodde i Målselv LORENTSEN Oleanna Christine Olsdtr (I4150)
 
160 Bodde i mange år utenbygds før han kom hjem og tok over drifta på gården Nergard By. BY Lars Olsen (I3567)
 
161 Bodde i Narvik LIAN Barthold Martin Kildal Hansen (I2354)
 
162 Bodde i Orkdalen ERIKSSON Tomas (I661)
 
163 Bodde i stuggu "Punde Bakkom" Barna til halvbroren hans, Knut, arvet huset etter han og yngstemann, Reidar, sto som eier. Huset ble solgt etter Reidar Lundhaugs død. GRENDAHL Arnt Ellevsen (I2015)
 
164 Bodde i Trondheim OFSTAD Anna Edvardsdtr. (I2356)
 
165 Bodde i Trondheim. BESETHAGEN Endre Nilsson (I2209)
 
166 Bodde i USA 1883-? og 1901-?. Bodde de siste årene på Torsnes. HANSSON Johan Daniel (I10835)
 
167 Bodde på Almlia, familien flytta våren 1875 til Skjenald i Orkdalen. DE VIGGEN Berit Rasmusdtr (I322)
 
168 Bodde på Bergsplass under Berg Hafella. gift med Anders Andreassen Bergsplass født 1821 GROSTAD Sofie Pedersdtr (I615)
 
169 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MONSEN Oluf (I5871)
 
170 Bodde på kåret til mor si i Nordigard til han giftet seg og bosatte seg her. SVENSSON Even (I2070)
 
171 Bodde på Lillestrøm SKJETNAN Erik Ingebriktsson (I2399)
 
172 Bodde på Løkken i Meldal MIDTLID Jensine (I5445)
 
173 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SIVERTSSON Pål (I7873)
 
174 Bodde på Moldtusøra i Agdenes LIHAUGEN Johan Haftordsen (I7877)
 
175 Bodde på Oppigard VIGGEN Johanna Berntine Jonsdtr (I1640)
 
176 Bodde på Rigstadmoen ( Luciamoen) denne plassen ble senere nedlagt da alle barna flyttet ut. Fødested Engen Meldal Ved konfirmasjonen bærer Ole etternavnet Engen. OLSEN Ole Engen Nerlia Rikstadmoen (I4039)
 
177 Bodde på Røsand på By - Skaun BY Simen Eriksson (I3575)
 
178 Bodde på Skjenald i Orkdal ULKESTAD Elias Jakobsen (I1594)
 
179 Bodde på Sterta i Lensvika ESTENSTADÅSEN Ola Simensen (I742)
 
180 Bodde på Vollen før familien flytta til Lykkjflata under Slettvollen. Da Andreas døde i 1890 var ingen av barna hjemme og bruket ble solgt. Lykkjflata ble utskilt fra Vollen sommeren 1867 til Andreas A. Høiset, som ga 200 spd. for den. Han fikk også med en part av markaslåtten i Svarttjønndalen - Strypet - som Oluf O. Almli i 1908 solgte til generalkonsul Chr.Thams for 300 kroner. Sognli Jaktklubb A/S tok senere over slættet. Oluf O. Almli var den som kjøpte bruket etter Andreas's død. Kom til bygda som skolemeister. HØISET Andreas Andersson (I1355)
 
181 Bodde samen med sin sønn Ola Olsen (3 år) hos broren Knut på Avaldsnes/Kallevik bnr 5 i 1801. KNUTSDTR Marta (I13344)
 
182 Bodde som enke på Sundli Orkdal ved Folketellinga i 1900. Død etter 1900, var tvilling VIGGEN Berit Olsdtr. (I1368)
 
183 Bodde ved dødsfall i Koefoedgeilan 9 e Bisettes fra Trondhjems sykehus onsdag 30/4 kl.4 til Stavne kapell SILDVÆRET Ole Johansen (I9)
 
184 Bodde ved Folketellingen i 1900 i Meldal på plassen Lundehougen (under gardsnr.89. HILSTADPLASS Anne Rasmusdtr (I4038)
 
185 Boka sier han var født i 1745, men det stemmer ikke med at han var oppført i manntallet i 1701. Han er nok født 1645 og død 1718. KRISTOFFERSON Ivar (I11367)
 
186 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. STRAND Kjellrun (I5538)
 
187 Bor hos sin tante Anna Bendikte i 1900. Oppkalt etter tante? Tantens sønn, Johan Einarsen, bor også der. PAULSDTR Anna Bendikte (I9680)
 
188 Bor hos sine morforeldre på denne tiden. LADSTEN Jørgen Ingebrigtsen (I14763)
 
189 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. LUNDAHAUG John Olsson (I4357)
 
190 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HAGSTRØM Carl Bertil (I5147)
 
191 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. FJELLDAL Borghild (I2350)
 
192 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ØIEN Ingebjørg (I2065)
 
193 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KRANGSÅS Helle (I2056)
 
194 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KRANGSÅS Borghild (I2054)
 
195 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KRANGSÅS Karen Johanne (I2053)
 
196 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. GREFSTAD Jørgen (I2241)
 
197 Bor på Oppdal BJØRGEN Harald (I2315)
 
198 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. FASTELAND Anders (I144)
 
199 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JYSTAD Borgny Sofie Johannesdtr. (I4448)
 
200 Bosatt i Oslo. Tok etternavnet Rydvang. BRENDSEL Ottar Kolbjørn Isaksen, Rydvang (I5604)
 
201 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. OLSEN Ola (I8014)
 
202 Bosatt på Leinstrand - Else var Johans 2. hustru. ENGAN Johan T. (I3763)
 
203 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. FLÅTEPLASS Kjellrid (I4535)
 
204 Bosted v/fødsel Kvamsløkken SVORKÅS Eli Andersdtr (I71)
 
205 Boyd and his brother Larry were sent to a fosterhome, probably just after the death of their mother in 1939. Ref. FindAGrave in the death link.

Boyd had 8 grandchildren: Ryan, Jessica, Aaron, Daniell, Whitney, Cortney, Zachary and Katlynn, and 1 great-granddaughter Tanley, and 3 more to come in 2008. 
WALKER Boyd William (I18067)
 
206 Bror til Halldor, husmann på Rødde. KRANGSÅS Arn Jonsson (I1947)
 
207 Bror til Kasper Rise o g Ola Rossmodalen SEMSÅSEN Anders Jensson (I1491)
 
208 Bruker på Bakken Austre på Geitastranda 1852-1878 BLÆKALYKKJA Sivert De. Andersson (I2909)
 
209 Brukere i Hæverlia JONSDTR.HÆVERLI Marit (I2335)
 
210 Budde på Stykkjan Viggja JONSDTR Margrete Bosbergtrøen (I534)
 
211 Budde sammen med broren Torstein på garden og dreiv saghuset. GILJE Arne Knudson (I12734)
 
212 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. REITÅS Klara Dorthea Nilsdtr. (I2277)
 
213 Byasetra fikk navnet Lisbetseter etter Lisbet som lenge satt som enke på bruket. Lisbet satt med bruket fra 1623 og ho levde ennå i 1645. Alt i 1610 var det to Byaseterbruk. det ene fikk da navnet etter Lisbet. Om Lisbet Byaseter var noe utenom det vanlige, veit vi ikke, men folkefantasien tok opp henne og bostedet i diktinga si. BYASETEREN Lisbet (I1870)
 
214 Bygdebok sier fødselsår 1822, folketelling 1819. KRISTOFFERSEN Lars (I10383)
 
215 Bygdeboka for Skudenes/Skudeneshavn sier 1783. Kirkeboka 1771. Han ble 76 år gammel i følge senere kirkebok med dødsfall. MONSSEN Elling (I10470)
 
216 Bygdeboka påstår 104 år gml ved sin død, men her er det nok en regnefeil siden han må ha vært 94 år gammel. NIELSEN Torlef Kjeldsen (I12838)
 
217 Bygdeboka skriver at han emigrerte i 1898, samtidig som at mor reiste i 1896 med gjenlevende barn.
I følge emigrantprotokollen er Thomas Brun oppgitt i 1898 kun 2,25 år gammel, men skulle ha vært 11.
Samtidig er det nok ikke mange Thomas Brun fra Bynesset.
Avventer.. 
HØJEM Thomas Angell Eilertsen Brun (I717)
 
218 Børsaboka 2 side 136 Maren Annas første barn - Kristian (Kristens) andre barn. HAUGUM Ingvald Adolf Kristiansen (I1788)
 
219 Børsaboka 2 side 15 OLSSON Ola, dy (I2025)
 
220 Børsaboka bind II Sildværet under Oppigard på Viggja Da hans kone døde reiste familien ut, visstnok til Amerika OLSEN Johan Æleshåggån (I18)
 
221 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. BERG Esten (I5990)
 
222 Carl Elmer bodde i Ishpeming med sin kone Alice. De hadde tre adoptivbarn. GRANEGGEN Carl Elmer (I2664)
 
223 Carl Olsen Lindbmom er ikke å finne under ft 1815 for Strandebarm, men siden han senere dør i Bergen fengsel er det litt sannsynig at det er ham som bor i Bergen i 1815. LINDBOM Carl Olsen (I10751)
 
224 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KUSGAT Steven (I5201)
 
225 Christiane døde av tyfus MEHUS Christiane Nilsdtr (I4077)
 
226 Cornelius var husmann på Tøndel (LØVSKARET) Cornelius Kristoffersen Tøndel (I4959)
 
227 Da han dro til Amerika i 1890 var han bundet av offentlig ekteskapsløfte. Han giftet seg jo i 1892.
Siden han ikke er nevnt i ft 1900, kan vi anta at han var på langtidsfiske? Kona bor hos Sørens søster og mann da. 
GUNDERSEN Søren Ingvald (I10006)
 
228 Da Ingeborg døde var ho enke etter kårmann John Jørgensen Stene OLSTAD Ingeborg dy Klemetsdtr Meistad (I4827)
 
229 Da Josphine giftet seg, sang hennes kusine Dorothy Berg 'I Love You Truly'. SHAW Josephine Ida (I18249)
 
230 Da kusinen Josphine Ida Shaw giftet seg, sang hun 'I Love You Truly' til paret. FALLIS Dorothy Mae Berg (I18230)
 
231 Dåp: http://slektsforumet.skudeneshavn.com/daap/frm_oppslag.asp?ID=5999
Skrives at han hadde hjemmedåp på Lundestuen/Lunnestø/Lundestø som sannsynligvis ligger i Ringebu kommune.
Nevnt med Lundestuen som etternavn i bygdeboka.
Finner ingen konfirmasjon på ham. Kan han ha dratt tidlig til sjøs? 
HANSEN Johan (I9762)
 
232 Data funnet på gravstein. AASHAGEN Ane Olsdtr. (I2158)
 
233 Datterdatter av Berit Olsdtr. Sundli. ANDREASDTR. Berit (I1532)
 
234 De 2 eldste barna bor hos far og stemor ved ft 1910 for Dverberg. ELIASSEN Laurits Anton Dahl (I17595)
 
235 De 3 barna til Peder og Margrete trenger ikke nødvendigvis ha Margaret som mor da man er litt usikre på om i alle fall de yngste hører til Margaret eller 2. kone Gudrun.
Mandrup er det neste sikre barnet, og han hører til Peder og Gudrun. 
SCHØNNEBØL Peder Hansen (I15825)
 
236 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. VEVIK Lars Andersen (I18368)
 
237 De bodde på Husby i Leinstrand hvor deres datter Ingeborg ble født. Flyttet senere til Halsetaune på Byåsen i Trondheim som forpaktere og hvor deres øvrige barn ble født. FLATÅS Mikal Larsen (I5956)
 
238 De bodde på Lillestrøm ARENTZ Alicon Martine (I2401)
 
239 De bodde sammen med hans stefar, Anders Jonsson fra Høghstu BØRSØREN Idde Olsdtr (I1686)
 
240 De fikk 18 barn og bodde i Fish Tail,Montana BRÅ Laura Larsdtr (I6391)
 
241 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. NELSON Trine (I6393)
 
242 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SCHANKE Joan Pederson (I14794)
 
243 De fleste Schanker i Norden stammer fra Karl og Joan. SCHANKE Karl Pederson (I13838)
 
244 De flytta til morsgården hans. Einarsdalen i Roan. Senere til Hemne. OFSTAD Olaf Johnsson (I4188)
 
245 De hadde 3 barn til som døde som småbarn. PEDERSDTR Ingeborg (I13128)
 
246 De hadde før tatt over Hesthåggån etter Johannas foreldre. HESTHAGEN Johanna Marie Nilsdtr (I1374)
 
247 De hadde først tatt over Hesthåggån etter hennes foreldre, før de i 1906 kom til Oppstu Viggja. Ingebrigt var underoffiser (furèr, stykjunker) VIGGEN Ingebrigt Jonsson (I1372)
 
248 De hadde hatt Follo i Orkdalen fra 1755 , men flytta til Viggja da de solgte Follo i 1782. FOLLO Ola Engelsen (I1595)
 
249 De hadde hatt Jon's heimbruk, Lund, før de flyttet til Øver Gjerthaugen (Nylykkja). Jon og Gjertrud var søskenbarn. Det ble skralt for denne familien og Jon kom i legd. Datteren Gjertrud' som var døvstum, ble boende i stua her i Gjerthaugen til hun døde i 1891. LUND Jon Erntsson (I3682)
 
250 Denne Anders forefinnes ikke i ft 1801, så det er usannsynlig at denne hører til familien. LEREN Anders Johnsen (I9522)
 

      1 2 3 4 5 ... Neste»